Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Η ιστοσελίδα μας είναι το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (όπως, εντελώς ενδεικτικά, οι απεικονίσεις των προϊόντων, τα χρώματα, οι φωτογραφίες, κάθε είδους πληροφορίες ή/και δεδομένα για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, τα εμπορικά σήματα των προϊόντων, κ.ο.κ.) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας ή/και των συνεργατών της και προστατεύονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας, διανοητικών και συγγενικών δικαιωμάτων.

Απαγορεύεται, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρείας ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου πνευματικού ή συγγενικού δικαιώματος, οποιαδήποτε αντιγραφή, μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, αποθήκευση, μεταποίηση, αναδημοσίευση, μετάδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, ανακοίνωση και γενικά οποιαδήποτε δήλωση τρίτων προς το καταναλωτικό κοινό σχετικά με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας, της Εταιρείας μας επιφυλασσομένης για κάθε νόμιμο ή/και συμβατικό δικαίωμά της.

Όλες οι επωνυμίες, διακριτικοί τίτλοι, εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, ονομασίες προϊόντων, λογότυπα και προδιαγραφές των προϊόντων, τόσο της Εταιρείας όσο και/ή τρίτων που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας προστατεύονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Η απεικόνισή τους στην ιστοσελίδα μας και/ή στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν συνιστά καθ’ οιονδήποτε τρόπο ούτε μπορεί να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση οιασδήποτε άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους από τους χρήστες ή επισκέπτες της ιστοσελίδας και/ή του ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρείας μας.

Εμπιστευτικότητα

Τόσο η Εταιρεία όσο και ο χρήστης του ηλεκτρονικού μας καταστήματος δηλώνουν με το παρόν ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες σε έγγραφη, προφορική ή άλλη μορφή, που ανταλλάσσονται μεταξύ τους σε εκτέλεση των μεταξύ τους συναλλαγών, ή εξ αφορμής αυτών, θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των μεταξύ τους συναλλαγών.

Η ανωτέρω δέσμευση εμπιστευτικότητας δεν ισχύει για πληροφορίες οι οποίες:

(α) είναι δημόσιες και γενικώς διαθέσιμες στο κοινό, δίχως να συντρέχει παράβαση των όρων της παρούσας,

(β) λαμβάνονται από τρίτους, οι οποίοι δεν δεσμεύονται από υποχρέωση εμπιστευτικότητας,

(γ) ήταν ήδη στην κατοχή του αποδέκτη ή γνωστές σε αυτόν πριν από την έναρξη επικοινωνίας των μερών,

(δ) πρέπει δυνάμει διάταξης νόμου ή αποφάσεως αρμόδιας δικαστικής και/ή διοικητικής αρχής και υπηρεσίας να ανακοινωθεί προς αυτούς.

Cookies

Το ηλεκτρονικό κατάστημά μας και η ιστοσελίδα μας δύνανται να χρησιμοποιούν cookies για τη διευκόλυνση και λειτουργία των υπηρεσιών που παρέχονται από την Εταιρεία μας προς το καταναλωτικό κοινό μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος και της ιστοσελίδας μας. Τα cookies είναι μικρά αρχεία, τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες, όπως είναι, για παράδειγμα η ιστοσελίδα και το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους για τη βελτίωση της λειτουργίας της δομής και του περιεχομένου τους. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίες οι οποίες ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντά σας, να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες σας και για να μπορούμε να σας παρουσιάσουμε διαφημιστικό περιεχόμενο σχετικά με τις ιδιαίτερες προτιμήσεις σας. Με τη συνέχιση της περιήγησής σας στην ιστοσελίδα και/ή στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας μας αποδέχεστε την ενεργοποίηση των παραπάνω cookies.

Τυχόν αλλαγές στην παρούσα πολιτική cookies ισχύουν από τότε που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας η αναθεωρημένη πολιτική cookies.

Προσωπικά δεδομένα

Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγει από εσάς, με την συγκατάθεσή σας, που μας δίνετε κατά την είσοδό σας στην ιστοσελίδα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας μας, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, για σκοπούς εκτέλεσης των υπηρεσιών που παρέχουμε προς το καταναλωτικό κοινό, συμπεριλαμβανομένης της διεξαγωγής και διατήρησης επιχειρηματικών σχέσεων και της ενημερώσεώς σας για προϊόντα και τις υπηρεσίες της Εταιρείας μας. Διατηρείτε το δικαίωμα να μας ζητήσετε εγγράφως την πρόσβαση, διόρθωση και διαγραφή των στοιχείων σας, σύμφωνα πάντοτε με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τις οικείες κανονιστικές πράξεις.

Η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει την ιστοσελίδα και το ηλεκτρονικό της κατάστημα καθώς και τα σχετικά με αυτά προϊόντα και υπηρεσίες και ενδέχεται να ανανεώνει και την παρούσα πολιτική. Παρακαλούμε να ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα το περιεχόμενο της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την παρούσα πολιτική οποτεδήποτε χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τους χρήστες.